Brachmann Vadászbolt - Mohács, Kígyó utca 11 - Tel.: +36 69 301-102

Általános Felhasználási Feltételek

 

 1. Jelen honlap ( www.vadaszbolt.net  a továbbiakban Honlap ) bármely oldalának vagy részletének letöltése illetve használata kizárólag a jelen Általános Szabályzat, Feltételek illetve a Honlap adatvédelmi nyilatkozatának elfogadása esetén engedélyezett. 
 2. Jelen Honlap működtetése során Üzemeltető az általános biztonsági előírásoknál nagyobb fokú védelmet nem vár el a felhasználóktól.
 3. A Honlapon található minden adat és információ – ellenkező megjelölés hiányában – Üzemeltető szellemi alkotása, melyek felhasználása kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
 4. Tilos a Honlapon elérhető adatok és információkat későbbi üzletszerű felhasználás céljából bármilyen módon gyűjteni, tárolni, rendszerezni. Tilos a Honlapon található személyes adatokat későbbi felhasználás céljából bármilyen módon gyűjteni, tárolni, rendszerezni. A Honlap tartalma kizárólag a Honlap céljának megfelelő célból használható fel.
 5. Üzemeltető saját szándékos károkozása kivételével teljes mértékben kizárja kártérítési felelősségét a Honlap használata során vagy annak elérhetetlensége, bármilyen hibája, jogellenes megváltoztatása, az azon szereplő adatok vagy azok pontatlansága, a Honlapon megjelenő szöveges vagy egyéb tartalom jellege vagy hibája illetve hiányos volta miatt bekövetkező minden közvetlen és közvetett, vagyoni és nem vagyoni kár tekintetében. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlap regisztrált felhasználói illetve hirdetői által közzétett adatok és/vagy információk által okozott károk tekintetében.
 6. A Honlapon megjelenő minden ár, adat és információ csupán tájékoztató jellegű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a megadott árak bruttó árak, a forgalmi adót tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
 7. A Honlap tartalma felett kizárólag Üzemeltető jogosult dönteni, így bármiféle előzetes vagy utólagos értesítés illetve indoklás nélkül jogosult bármilyen tartalmi elemet véglegesen vagy átmenetileg törölni illetve elérhetetlenné tenni.
 8. A Honlapon elhelyezett, az 1. pontban jelölt tartományon kívülre mutató hivatkozások (linkek) segítségével elérhető kiszolgálók és tartalmak nem állnak Üzemeltető fennhatósága alatt, így ezek meglátogatása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
 9. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
 10. A Honlap használatával kapcsolatos jogviszonyokat a magyar jog szerint kell megítélni.
 11. Fegyver és lőszer kereskedelme a 253/2004. kormányrendelet szerint csomagküldés útján nem lehetséges, ezért ezeket a termékeket csak üzletünkben, személyesen vásárolhatják meg.

 

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

 1. A www.vadaszbolt.net honlap (a továbbiakban: Honlap) használata során illetve regisztráció útján történő bármely adatszolgáltatás önkéntes.
 2. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő - üzemeltető a 1992. évi LXIII. törvény (Avt.) előírásait betartva jár el.
 3. Az üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett hozzájárulása nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át.
 4. Az üzemeltető adatkezeléssel kapcsolatos esetleges partnereinek megnevezését az adatok megadásakor minden esetben megismerheti.
 5. A személyes adat törvényi fogalma:

"1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat" A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.

 1. A Honlapon folytatott személyes adatkezelést az adatvédelmi biztos, az 1992. évi LXIII. és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi nyilvántartási azonosítókkal az adatvédelmi nyilvántartásba felvette: www.vadaszbolt.net  weboldal -
 2. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el az Ön számítógépén ('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Üzemeltetőhöz kerülnek.
 3. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.
 4. A www.vadaszbolt.net  oldalon található honlap üzemeltetője minden törvényben előírt esetben figyelemben a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az oldalon regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.
 5. Weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.
 6. Naplófájlok: amikor Ön meglátogatja a vadaszbolt.net honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból :
  -a csatlakozott számítógép IP-címe,
  - az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
  - az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és időtartama,
  - böngészőjének típusa és beállításai,
  - operációs rendszer.
 7. Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amint a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.
  Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül. 
 8. Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, e-mailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.
  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 9. Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk.
 10. A vadaszbolt.net tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!